A method of risk and safety assessment during the ship salvage using the hazard, release and consequence analysis = Metoda oceny ryzyka i bezpieczeństwa w czasie ratowania statku uszkodzonego przy użyciu analizy zagrożeń, uwolnień i konsekwencji wypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A method of risk and safety assessment during the ship salvage using the hazard, release and consequence analysis = Metoda oceny ryzyka i bezpieczeństwa w czasie ratowania statku uszkodzonego przy użyciu analizy zagrożeń, uwolnień i konsekwencji wypadku

Abstrakt

W pracy przedstawiono metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym proponowane przez IMO. Przedstawiono proponowaną metodę oceny bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym. Opisano podstawowe elementy analizy ryzyka wraz z modelem ryzyka nieprzetrwania katastrofy przez statek.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN strony 165 - 176,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gerigk M.: A method of risk and safety assessment during the ship salvage using the hazard, release and consequence analysis = Metoda oceny ryzyka i bezpieczeństwa w czasie ratowania statku uszkodzonego przy użyciu analizy zagrożeń, uwolnień i konsekwencji wypadku// Journal of KONBiN. -., nr. No. 1(13) (2010), s.165-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi