Adam Smith´s political economy in Poland. Review of the problem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adam Smith´s political economy in Poland. Review of the problem

Abstrakt

Artykuł omawia recepcję twórczości ekonomicznej Adama Smitha (1723-1790) w Polsce od końca XVIII w. do czasów najnowszych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Argumenta Oeconomica strony 29 - 66,
ISSN: 1233-5835
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zabieglik S.: Adam Smith´s political economy in Poland. Review of the problem// Argumenta Oeconomica. -., nr. 2(13) (2003), s.29-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi