AEGIS — demonstrator technologii C-IED - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

AEGIS — demonstrator technologii C-IED

Abstrakt

W artykule przedstawiono budowę i działanie opracowanego na Politechnice Gdańskiej demonstratora technologicznego systemu AEGIS, przeznaczonego do przeciwdziałania atakom z wykorzystaniem prowizorycznych urządzeń wybuchowych detonowanych drogą radiową (RCIED — Radio Controlled Improvised Explosive Devices). Przedstawiono zaimplementowaną oryginalną metodę generowania sygnału zagłuszającego o dowolnie ukształtowanym widmie częstotliwościowym, będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego o numerze P.398050.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej strony 7 - 18,
ISSN: 0860-889X
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Ambroziak S., Katulski R., Sadowski J., Stefański J.: AEGIS — demonstrator technologii C-IED// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -., nr. 1(192) (2013), s.7-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi