Aktualizacja hydraulicznych parametrów sieci deszczowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktualizacja hydraulicznych parametrów sieci deszczowych

Abstrakt

Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej stosuje się bardzo uproszczone metody obliczeniowe. Pomija się w nich wiele istotnych czynników, co praktycznie uniemożliwia uwzględnianie zmian zachodzących na terenie zlewni w czasie eksploatacji sieci. W pracy zaproponowano dokładniejszą metodę obliczeniową. Jej przydatność zilustrowano danymi z okresu katastrofalnej powodzi w Gdańsku w roku 2001.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 76, strony 208 - 210,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sawicki J., Kondziela A.: Aktualizacja hydraulicznych parametrów sieci deszczowych// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -Vol. 76., nr. 6 (2002), s.208-210
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi