Акустическое изображение омонима этнического языка как входной элемент формальной классификации межъязыковой омонимии [The acoustic image of ethnic homonyms as an input element in formal classification of interlinguistic homonymy] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Акустическое изображение омонима этнического языка как входной элемент формальной классификации межъязыковой омонимии [The acoustic image of ethnic homonyms as an input element in formal classification of interlinguistic homonymy]

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
La eslavistica en los comienzos del singlo XXI. III Jornadas Andaluzas de Eslavística, Granada 2005247 strony 247 - 256
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan (współaut.: Zbigniew Wojan), Акустическое изображение омонима этнического языка как входной элемент формальной классификации межъязыковой омонимии [The acoustic image of ethnic homonyms as an input element in formal classification of interlinguistic homonymy], [w:] La eslavistica en los comienzos del singlo XXI. III Jornadas Andaluzas de Eslavística, Granada 2005, eds. Simon Jose Suarez Cuadros et al., Granada 2006, s. 247–256, [Electronic document – CD-ROM], ISBN 84-934876-0-0; GR-326-2006
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi