An approach to adaptive beamforming in measurement of EEG.Proceedings 2nd European Medical and Biological Engineering Conference.EMBEC´02.Pt.2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An approach to adaptive beamforming in measurement of EEG.Proceedings 2nd European Medical and Biological Engineering Conference.EMBEC´02.Pt.2

Abstrakt

Potencjały wywołane są wykorzystywane w diagnostyce narządów zmysłu. Ze względu na niski SNR wymagana jest wielokrotne powtarzanie stymulacji i uśrednianie wyników. Prowadzi to do zwielokrotnienia czasu badania. SNR może zostać poprawiony przy użyciu matrycy sensorów. Są one wykorzystane do śledzenia źródeł sygnału. W publikacji przedstawiono dwie metody adaptacyjnego poprawania współczynnika SNR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
IFMBE Proceedings nr 3, strony 1438 - 1439,
ISSN: 1680-0737
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Husar P., Berres S., Drozd M.: An approach to adaptive beamforming in measurement of EEG.Proceedings 2nd European Medical and Biological Engineering Conference.EMBEC´02.Pt.2 // IFMBE Proceedings. -Vol. 3., (2002), s.1438-1439
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi