An in-depth study of the Barkhausen emission signal properties of the plastically deformed Fe-2%Si alloy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An in-depth study of the Barkhausen emission signal properties of the plastically deformed Fe-2%Si alloy

Abstrakt

Zbadana została korelacja między natężeniem emisji magnetoakustycznej a natężeniem mechanicznego efektu Barkhausena dla próbek ze stali P91 mających różną mikrostrukturę na skutek plastycznego płynięcia w temperaturze pokojowej lub na skutek przyspieszonego pełzania w temperaturze 773K pod naprężeniem 290 KPa. Zakres deformacji plastycznej dla pierwszego zestawu próbek wynosił od 2% do 10,5% a dla drugiego od 0,85% do 10%. Oba efekty charakteryzowały się monotonicznym spadkiem natężenia w funkcji odkształcenia plastycznego, przy czym spadek ten był większy dla plastycznego płynięcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS nr 44, strony 3828 - 3831,
ISSN: 0018-9464
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Landgraf F.: An in-depth study of the Barkhausen emission signal properties of the plastically deformed Fe-2%Si alloy// IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. -Vol. 44., nr. iss. 11 (2008), s.3828-3831
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi