An integrated analysis of protection layers in hazardous systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

An integrated analysis of protection layers in hazardous systems

Abstrakt

Głównym tematem niniejszej publikacji jest dyskusja nad wybranymi zagadnieniami związanymi z analizą bezpieczeństwa funkcjonalnego infrastruktury krytycznej oraz obiektów podwyższonego ryzyka. Problematyka bezpieczeństwa funkcjonalnego związana jest z międzynarodowymi normami IEC 61508 oraz IEC 61511. W artykule przedstawiono problematykę zintegrowanej oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego wraz z uwzględnieniem analizy warstw zabezpieczeń LOPA.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr T. 1, strony 305 - 313,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Śliwiński M.: An integrated analysis of protection layers in hazardous systems// Journal of KONBiN. -Vol. T. 1., nr. no 1 (2006), s.305-313
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi