Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ

Abstrakt

W pracy podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość (QoS - Quality of Service). Obecne propozycje algorytmów rutingu są albo koncepcjami heurystycznymi albo tzw. koncepcjami dokładnymi (exact). Oba te rodzaje koncepcji często są problemami o złożoności typu NP-zupełne, co w odniesieniu do globalnej sieci jest nie do przyjęcia. Przeprowadzono analizę proponowanych algorytmów i na tej podstawie wybrano i opisano dwa obiecujące algorytmy rutingu QoS: algorytm Chen-Nahrstedt oraz algorytm E_MCOP (Exact Multi Constrained Optimal Path). Algorytmy te poddano badaniom na różnych strukturach sieci w obecności zróżnicowanych klas usług (EF, AF i BE) i przedstawiono wyniki tych badań oraz wnioski z nich wypływające.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Czarkowski M., Kaczmarek S.: Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi