Analiza czynników niskotemperaturowych do instalacji grzewczej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza czynników niskotemperaturowych do instalacji grzewczej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym

Abstrakt

W niniejszej pracy przeprowadzono analizę projektową instalacji grzewczej opartej na sprężarkowej pompie ciepła. Instalacja ta zasila systemy centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym znajdującym się w miejscowości Koleczkowo. W analizie zawarto ocenę strat i zysków cieplnych budynku, obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną analizowanego obiektu oraz koncepcyjne rozwiązania instalacji grzewczej. Zaproponowano wariant optymalny ze względu na maksymalną sprawność, do którego dobrane zostały jego główne elementy. Przeanalizowano wpływ grupy wybranych czynników chłodniczych na sprawność oraz parametry pracy zaproponowanej pompy ciepła.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Lenz M., Piwowarski M., Stępień R., Wiśniewski D., Hałacz J.: Analiza czynników niskotemperaturowych do instalacji grzewczej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym// Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.. -., nr. nr 2 (2012), s.331-345
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi