Analiza egzergetyczna bloku gazowo parowego współpracującego z obiegiem ORC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza egzergetyczna bloku gazowo parowego współpracującego z obiegiem ORC

Abstrakt

W pracy przedstawiono sposób przeprowadzania bilansu egzergetycznego dla obiegu Clausiusa – Rankina. Następnie przy pomocy programu EES współpracującego z bazą REFPROP 9.0 (Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database) [6] wykonany został bilans egzergetyczny dla układu kaskadowego siłowni CCGT – ORC, w którym blok gazowo – parowy współpracuje z obiegiem ORC. Obliczenia wykonano w oparciu o rzeczywiste parametry pracy turbiny gazowej General Electric GE MS9001E zasilanej gazem ziemnym. Jako płyn roboczy w analizowanym obiegu ORC wybrano etanol. Otrzymano wartości strat egzergetycznych w [kW] dla założonych parametrów temperaturowych pracy obydwu obiegów Clausiusa – Rankina, zarówno konwencjonalnego jak i obiegu ORC. Obliczony został również procentowy udział strat egzergetycznych każego elementu obiegu w sumarycznych stratach egzergii. Przeanalizowano wpływ parametrów pracy obiegów na straty egzergii w poszczególnych elementach układu. Analizie pod względem strat egzergetycznych poddana została również współpraca pomiędzy konwencjonalnym obiegiem parowym, a obiegiem ORC. Wykazano, że temperatura przegrzania pary w konwencjonalnym obiegu parowym ma wpływ na straty egzergetyczne liczone w [kW] w elementach współpracującego z nim obiegu ORC. W toku obliczeń wyodrębniono elementy powodujące największe straty egzergii zarówno w konwencjonalnym obiegu parowym jak i w obiegu ORC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
VII - EKO - EURO - ENERGIA : Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii strony 148 - 162
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D., Żmuda E.: Analiza egzergetyczna bloku gazowo parowego współpracującego z obiegiem ORC// VII - EKO - EURO - ENERGIA : Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii/ ed. Adam Mroziński Bydgoszcz: Fundacja Rozwoju Mechatroniki, Bydgoszcz, 2014, s.148-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi