Analiza empirycznego modelu propagacyjnego dla budynków parkingowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza empirycznego modelu propagacyjnego dla budynków parkingowych

Abstrakt

Rozwój branży telekomunikacyjnej pozwolił na możliwość realizacji transmisji bezprzewodowej za pomocą fal radiowych. Jednak pociąga to za sobą problemy związane ze zmiennymi warunkami propagacji fal radiowych. Ich złożoność zależy od środowiska propagacyjnego, w którym ta fala się rozchodzi. Aby zaprojektowanie bezprzewodowej sieci wewnątrzbudynkowej stało się możliwe, trzeba dysponować wiedzą na temat danego środowiska propagacyjnego i szczegółów architektonicznych. Przede wszystkim należy ocenić wpływ zachodzących zjawisk powodujących tłumienie sygnału radiowego. Przestrzeń, w której propaguje się fala radiowa jest zamknięta, przedzielona stropami i ścianami. Już po przebyciu niewielkiej odległości fala radiowa rozchodzi się w bardzo złożony sposób. Podczas projektowania sieci radiokomunikacyjnych, wymaga się przeprowadzenia przestrzennej predykcji rozkładu pola fali radiowej w danym środowisku. Odpowiednią metodą wyznaczania tego rozkładu jest przeprowadzenie odpowiednio dużej liczby pomiarów i opracowanie na ich podstawie zależności statystycznych. Jednak pociąga to za sobą spore koszty, a wykonywanie pomiarów jest czasochłonne. Dlatego stosuje się modele propagacyjne, które pomagają wyznaczyć tłumienie propagacyjne sygnału radiowego w danym środowisku. Model propagacyjny dla budynków parkingowych, który podlega analizie, zalicza się do modelów empirycznych. Modelowanie tłumienia propagacyjnego w danym środowisku propagacyjnym jest oparte o serię doświadczeń. W tej metodzie istotna jest dokładność przeprowadzonych pomiarów. Liczba dokonanych pomiarów musi być odpowiednio duża, by na ich podstawie można było opracować zależności statystyczne. W referacie przedstawione zostanie autorskie oprogramowanie, które służy do określania szacowanej wartości tłumienia propagacyjnego przy użyciu empirycznego modelu propagacyjnego dla budynków parkingowych. Ponadto zostanie zaprezentowany również wynik przeprowadzonej analizy wpływu poszczególnych parametrów łącza radiowego na tłumienie propagacyjne w badanym środowisku propagacyjnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXXII Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki - SECON 2014 strony 1 - 10
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Jakszta M.: Analiza empirycznego modelu propagacyjnego dla budynków parkingowych// XXXII Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki - SECON 2014/ : , 2014, s.1-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 151 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi