Analiza możliwości i celowości wykorzystania ciepła odpadowego silników głównych pogłębiarek ssących nasiębiernych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości i celowości wykorzystania ciepła odpadowego silników głównych pogłębiarek ssących nasiębiernych

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę możliwości i celowości wykorzystania ciepła odpadowego silników głównych na pogłębiarkach ssących nasiębiernych. Skoncentrowano się na cieple w spalinach wylotowych i w wodzie chłodzącej silnik. Wykorzystując wyniki własnych badań eksploatacyjnych pogłębiarek, określono zapotrzebowania na energię cieplną oraz na wodę słodką dla 6 hipotetycznych pogłębiarek ssących nasiębiernych o różnych wielkościach, określono dla których wielkości pogłębiarek kotły utylizacyjne i wyparowniki będą w stanie pokrywać całe zapotrzebowanie. Przeanalizowano wyniki porównując je z rzeczywistością projektową i eksploatacyjną pogłębiarek ssących nasiębiernych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 13, strony 7 - 15,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bocheński D.: Analiza możliwości i celowości wykorzystania ciepła odpadowego silników głównych pogłębiarek ssących nasiębiernych// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 13., nr. 1 (2018), s.7-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi