Analiza parametrów obwodowych połączeń czołowych uzwojeń silników asynchronicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza parametrów obwodowych połączeń czołowych uzwojeń silników asynchronicznych

Abstrakt

W rozprawie przedstawiono analizę wpływu parametrów obwodowych połączeń czołowych uzwojeń stojanów silników asynchronicznych klatkowych (SAK) na ich właściwości dynamiczne. Przedstawiono modele matematyczne SAK z jednowarstwowym i dwuwarstwowym uzwojeniem stojana. Zaprezentowano metody analityczną i numeryczną wyznaczania wartości parametrów modeli obwodowych SAK. Opracowano modele uzwojeń jednowarstwowych i dwuwarstwowych (modele geometryczne bez konfliktów wymiarowych) SAK dla potrzeb obliczeń polowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi