ANALIZA PARAMETRÓW PRZEPŁYWOWYCH PRZEZ STOPNIE TURBIN PAROWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA PARAMETRÓW PRZEPŁYWOWYCH PRZEZ STOPNIE TURBIN PAROWYCH

Abstrakt

Turbina w obiegach cieplnych pracuje w zmienionych warunkach. Dodatkowo zmianie ulegają strumienie mas czynnika roboczego z powodu chłodzenia (w turbinach gazowych) lub poboru pary do układu regeneracji ciepła (w turbinach parowych). Te dopływy i pobory również zależą od obciążenia turbozespołu. Stąd w obliczeniach numerycznych wieńców wirnikowych dla wyznaczenia stanów referencyjnych, podobnie jak dla turbin gazowych, trzeba uwzględnić zmiany warunków obciążeń turbozespołów. Te z kolei decydują o parametrach pracy elementów składowych obiegów turbinowych. Przy obecnym stanie rozwoju numerycznej i komputerowej techniki obliczeniowej, nie można jeszcze dokonywać obliczeń obiegów turbinowych przy bezpośrednim włączeniu nawet stacjonarnych metod 3D dla wieńców łopatkowych turbiny. Dlatego przyjęto, iż te ostatnie obliczenia powinny być wykonane na zewnątrz stacjonarnych bilansów obiegów (obliczenia off-line) i w odpowiedniej sekwencji. W tym celu należy wyznaczyć wartości zmiennych niezależnych do obliczeń numerycznych 3D wieńców poprzez symulacyjne obliczenia odpowiednich obiegów cieplnych. Opracowanie metody dla takiego postępowania wymaga systematycznych obliczeń bilansowych obiegów. Ich wyniki są prezentowane w tym rozdziale.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej strony 73 - 86
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Głuch J.: ANALIZA PARAMETRÓW PRZEPŁYWOWYCH PRZEZ STOPNIE TURBIN PAROWYCH // W : O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej/ ed. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014, s.73-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi