Analiza różnych konfiguracji siłowni w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym oraz technicznym dla szybkiej jednostki patrolowej. Część II. Analiza techniczno ekonomiczna siłowni typu CODAD i CODAG (CODOG) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza różnych konfiguracji siłowni w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym oraz technicznym dla szybkiej jednostki patrolowej. Część II. Analiza techniczno ekonomiczna siłowni typu CODAD i CODAG (CODOG)

Abstrakt

Przedstawiono analizę możliwych do zastosowania na jednostce patrolowo-inspekcyjnej konfiguracji napędu. Porównanie parametrów technicznych, ekonomicznych i ekologicznych wybranych układów kombinowanych przeznaczonych do zastosowania na jednostce patrolowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chyrek W., Dzida M.: Analiza różnych konfiguracji siłowni w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym oraz technicznym dla szybkiej jednostki patrolowej. Część II. Analiza techniczno ekonomiczna siłowni typu CODAD i CODAG (CODOG)// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi