Analiza stanu badań nanomateriałów i nanotechnologii w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza stanu badań nanomateriałów i nanotechnologii w Polsce.

Abstrakt

Przedstawiono stan obecny badań polskich ośrodków naukowych w zakresie wytwarzania i właściwości materiałów nanokrystalicznych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 256 - 259,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Serbiński W.: Analiza stanu badań nanomateriałów i nanotechnologii w Polsce. // Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.256-259
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Meta Tagi