Antiferromagneticspinglass-likebehaviorinsinteredmultiferroic AurivilliusBim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antiferromagneticspinglass-likebehaviorinsinteredmultiferroic AurivilliusBim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds

Abstrakt

The structure,hyperfine interactionsandmagneticpropertiesoftheseriesofmultiferroicBim+1Ti3Fem−3 O3m+3 Aurivilliuscompoundswith m¼4–8 werestudiedusingX-raydiffraction, 57Fe Mössbauer spectroscopyandvibratingsamplemagnetometry.Sampleswerepreparedbytheconventionalsolid- state sinteringmethod.Bulkmagneticmeasurementsshowedthatfor m¼4 thecompoundis paramagnetic downto2Kwhileinthecompoundwith m¼5 theantiferromagnetictypetransition wasobservedat11K.Inthecaseofcompoundswith m¼6–8 muchmorecomplexmagneticbehavior wasfound.Forthesecompoundsagradualspinfreezingandantiferromagneticspinglass-likeordering wereobservedondecreasingtemperature.Thetemperatureofspinglassfreezingwasdeterminedas 260, 280and350Kfor m¼6, 7and8,respectively.Room-temperatureMössbauerspectraofallthe compounds studiedconfirm theirparamagneticstate.However,liquidnitrogenandliquidhelium temperaturemeasurementsrevealmagneticorderingwitharesidualparamagneticphasecontribution for thecompoundswith m¼5–8.

Cytowania

  • 6 8

    CrossRef

  • 6 7

    Web of Science

  • 7 0

    Scopus

Autorzy (8)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Opublikowano w:
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS strony 27 - 34,
ISSN: 0304-8853
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jartych E., Pikula T., Mazurek M., Lisińska-Czekaj A., Czekaj D., Gąska K., Przewoźnik J., Surowiec Z., Antiferromagneticspinglass-likebehaviorinsinteredmultiferroic AurivilliusBim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 2013,10.1016/j.jmmm.2013.04.046
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.jmmm.2013.04.046
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi