Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych

Abstrakt

Głównym celem pracy jest opracowanie modelu procesów psychologicznych -- od momentu otrzymania bodźca do momentu podjęcia adekwatnej reakcji -- zachodzących w mózgu człowieka (psychologia poznawcza), oraz teorii motywacji (potrzeb, popędów i emocji). Model, zaprezentowany w pracy nazwany Inteligentnym Systemem Decyzyjnym (ISD), może mieć zastosowanie w systemie sterowania jednostką autonomiczną (agentem). W rozprawie rozważa się budowę systemu składającego się z kilku równoległych procesów współdziałających ze sobą: poczynając od percepcji sensorycznej, poprzez spostrzeganie, uwagę, procesy pamięciowe, a kończąc na myśleniu. Procesy te zaprojektowano jako współbieżne, tak aby po pojawieniu się nowej informacji na wejściu systemu, można było szybko wygenerować reakcję. Systemy motywacyjne (potrzeby i emocje) przedstawione w pracy zostały najpełniej zweryfikowane w symulacji autonomicznego kierowcy.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi