Application of gas-steam mixture for wood drying purposes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of gas-steam mixture for wood drying purposes

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki suszenia drewna przy zastosowaniu mieszaniny parowo-gazowej. Badania dotyczyły suszenia drewna dębowego, sosnowego i świerkowego. We wszystkich eksperymentach skrócono czas suszenia w porównaniu z suszeniem konwencjonalnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 458 - 462,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wierzbowski M., Barański J.: Application of gas-steam mixture for wood drying purposes// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.458-462
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi