Application of the electrochemical quartz crystal microbalance in corrosionstudies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of the electrochemical quartz crystal microbalance in corrosionstudies

Abstrakt

Przegląd niniejszy opisuje zastosowania elektrochemicznej wagi kwarcowej (EQCM) w badaniach korozyjnych. Przedstawione zostały dwa główne obszary badań. Jeśli chodzi o badania mechanizmów korozji, mikrowaga elektrochemiczna była wykorzystywana jako narzędzie do testowania korozji miedzi, niklu, cynku, aluminium i stopów. Była użyteczna w określaniu mechanizmów roztwarzania albo pasywacji w różnych warunkach. Drugim kierunkiem wykorzystania elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej były badania organicznych i nieorganicznych inhibitorów korozji.

Jarosław Kawula. (2002). Application of the electrochemical quartz crystal microbalance in corrosionstudies, 1(Spec. iss. 3), 320-324.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physico Chemical Mechanics of Materials nr 1, wydanie Spec. iss. 3, strony 320 - 324,
ISSN: 0430-6252
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kawula J.: Application of the electrochemical quartz crystal microbalance in corrosionstudies// Physico Chemical Mechanics of Materials. -Vol. 1., iss. Spec. iss. 3 (2002), s.320-324

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi