Application of wave spectra to mathematical model of multihull vessel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of wave spectra to mathematical model of multihull vessel

Abstrakt

Dynamiczne układy mechaniczne reprezentujące obiekty pływające są ściśle związane z procesami stochastycznymi. Zmienne stanu i parametry wejścia w tych modelach mają charakter probabilistyczny. Modele matematyczne takich układów są reprezentowane przez układy stochastycznych równań różniczkowych tworząc układy równań ''Ito''. W artykule zostały wyznaczone współczynniki transmitancji dla wybranych trzech widm falowania: Kongresu ISSC, Piersona-Moskowitza oraz Paszkiewicza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 20, strony 29 - 45,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Królicka A.: Application of wave spectra to mathematical model of multihull vessel// Marine Technology Transactions. Technika Morska. -Vol. 20., (2010), s.29-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi