Assessment of damage due to earthquake-induced pounding between the main building and the stairway tower - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Assessment of damage due to earthquake-induced pounding between the main building and the stairway tower

Abstrakt

Raporty po trzęsieniach ziemi pokazują, iż występujące podczas wstrząsów sejsmicznych zderzenia pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami budowlanymi, lub ich częściami, mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń lub nawet całkowitego zniszczenia konstrukcji. Celem niniejszego artykułu jest oszacowanie zakresu i intensywności zniszczeń na skutek zderzeń pomiędzy budynkiem głównym szpitala Olive View a wolnostojącą klatką schodową podczas trzęsienia ziemi San Fernando w roku 1971. W analizie zastosowano nieliniowe modele konstrukcji z wykorzystaniem MES. Wyniki pracy pokazują, iż zderzenia mogą znacznie potęgować uszkodzenia klatki schodowej, jako konstrukcji lżejszej, oraz mogą powodować znaczne uszkodzenia w miejscach kontaktu. Z drugiej strony zaobserwowano, ze kolizje nie mają prawie żadnego wpływu na uszkodzenia cięższej konstrukcji budynku głównego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jankowski R.: Assessment of damage due to earthquake-induced pounding between the main building and the stairway tower// Damage Assessment of Structures : DAMAS 2007. -., (2007), s.339-344
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi