ASYNCHRONICZNE METODY RADIOLOKALIZACYJNE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ASYNCHRONICZNE METODY RADIOLOKALIZACYJNE

Abstrakt

W pracy przedstawiono wybrane problemy lokalizowania obiektów w asynchronicznych sieciach radiowych. W pierwszej kolejności zostały zdefiniowane kryteria jakościowe do oceny efektywności pracy opracowanych metod oraz przedstawiono model symulacyjny, który został użyty do badań. W kolejnych trzech rozdziałach szczegółowo opisano trzy oryginalne asynchroniczne metody radiolokalizacyjne w różnych wariantach. Przeprowadzono analizę matematyczną tych metod oraz na podstawie opracowanego pakietu symulacyjnego wykonano kompleksowe badania efektywności pracy tych metod. Dla każdej metody opracowano również algorytmy estymacji położenia obiektów, a także oszacowano nakład przetwarzania tych algorytmów. Na zakończenie zaproponowano rozwinięcie metody asynchronicznej ATDoA o kompensację współczynników dryftu zegarów stacji referencyjnych. Monografię uzupełnia wydruk kodów źródłowych głównych funkcji pakietu symulacyjnego opracowanego w środowisku MATLAB, które były odpowiedzialne za estymację położenia obiektu za pomocą zadanego algorytmu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Stefański J.: ASYNCHRONICZNE METODY RADIOLOKALIZACYJNE. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.182 s. ISBN 9788301201104
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi