Chapter 13 : The influence of dispersion phase on composite coating properties after cold working - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Chapter 13 : The influence of dispersion phase on composite coating properties after cold working

Abstrakt

W pracy określono wpływ fazy dyspersyjnej Al2O3 na wybrane potencjalne właściwości powłok kompozytowych o osnowie niklowej. Powłoki Ni-Al-Al2O3 zostały nałożone na próbki stalowe przy użyciu technologii poddźwiękowego płomieniowego natryskiwania cieplnego. Następnie poddane zostały obróbce plastycznej na zimno i na gorąco poprzez walcowanie, a także prasowania na zimno na prasie hydraulicznej. Obróbka plastyczna jest metodą alternatywną dla obróbki skrawaniem, jako obróbka wykańczająca powłok nanoszonych przez natryskiwanie cieplnie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in mechanical engineering. Vol. 2 strony 119 - 125
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Skoblik R., Starosta R., Dyl T.: Chapter 13 : The influence of dispersion phase on composite coating properties after cold working// Developments in mechanical engineering. Vol. 2/ ed. ed. Janusz T. Cieśliński. Gdańsk: Gdań. Univ. Technol. Publ., 2008, s.119-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi