Characterization of rectangular waveguide with a pseudochiral omega slab - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Characterization of rectangular waveguide with a pseudochiral omega slab

Abstrakt

Metodę dopasowania rodzajów zastosowano do rozwiązania falowodu prostokątnego zawierającego materiał pseudochiralny typy Omega. Zdefiniowano własności rodzajów pola w badanej prowadnicy oraz zauważono wystąpienie efektu przemieszczenia pola. Określono pełnofalową macierz rozproszenia sekcji badanego falowodu oraz porównano wyniki symulacji charakterystyk transmisyjnych sekcji z eksperymentem. W oparciu o uzyskane wyniki dokonano rekonstrukcji parametrów badanego materiału pseudochiralnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS nr 12, wydanie 12, strony 482 - 484,
ISSN: 1531-1309
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dorko K., Mazur J.: Characterization of rectangular waveguide with a pseudochiral omega slab// IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS. -Vol. 12., iss. 12 (2002), s.482-484
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi