Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych rejonu Przylądka Rozewie na podstawie badań ich naturalnych wypływów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych rejonu Przylądka Rozewie na podstawie badań ich naturalnych wypływów

Abstrakt

W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań, które były prowadzone w strefie brzegowej rejonu Przylądka Rozewie. Prowadzone w latach 2013-2014 badania miały charakter monitoringu podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz oznaczenia składu jonowego wód wypływających ze zbocza w obrębie badanego terenu. Warunki hydrogeochemiczne rejonu Przylądka Rozewie są kształtowane pod wpływem specyficznego nadmorskiego klimatu, składu mineralnego warstwy wodonośnej, a także głębokości krążenia wód podziemnych oraz czasu ich kontaktu z ośrodkiem skalnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Geologiczny nr 63, strony 1015 - 1020,
ISSN: 0033-2151
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Potrykus D.: Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych rejonu Przylądka Rozewie na podstawie badań ich naturalnych wypływów// Przegląd Geologiczny. -Vol. 63., nr. 10/2 (2015), s.1015-1020
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi