CMMI - an Assurance of Transferability of Knowledge andProjects in a Distributed Enterprise - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

CMMI - an Assurance of Transferability of Knowledge andProjects in a Distributed Enterprise

Abstrakt

CMMI (Capability Maturity Model Integrated)is a reference model fordefining and performing processes in software and systems engineeringorganizations.An organization implementing CMMI,among other things,assures thatacit knowledge is properly externalized into formal knowledge.This externalization gives an organization opportunity to assure that knowledge and development projects are easily transferable across adistributed enterprise -between different workgroups,sites and countries.This also simplifies development of projects in virtual,distributed work groups.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Electronic Commerce : technologie,komunikacja, zagadnienia społeczne strony 9 - 15
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szczerbicki E., Kowalczyk A.: CMMI - an Assurance of Transferability of Knowledge andProjects in a Distributed Enterprise// Electronic Commerce : technologie,komunikacja, zagadnienia społeczne/ ed. red. nauk. Zbigniew Tomczak i Jacek Wachowicz ; JIB E-Consulting, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: JIB E-consulting, 2006, s.9-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi