Comparative study of high‑pressure fluid flow in densely packed granules using a 3D CFD model in a continuous medium and a simplified 2D DEM‑CFD approach. Granular Matter - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparative study of high‑pressure fluid flow in densely packed granules using a 3D CFD model in a continuous medium and a simplified 2D DEM‑CFD approach. Granular Matter

Abstrakt

Izotermiczny ściśliwy jednofazowy przepływ cieczy przez niejednorodną masę ziarnistą składającą się z gęsto upakowanych zachodzących na siebie kul imitujących skałę pod wysokim ciśnieniem zbadano numerycznie przy użyciu dwóch różnych podejść. Pierwsze podejście zwane pełnym modelem 3D CFD stosowało metodę skończonych objętości (FVM) do rozwiązania uśrednionego równania Naviera-Stokesa zakładając model naprężeń Reynoldsa (BSL) w osrodku ciągłym pomiędzy granulatami. Model został zweryfikowany na podstawie wyników doświadczalnych i liczbowych z literatury. Drugim podejściem był uproszczone sprzężone podejście DEM-CFD oparte na tzw. modelu sieci przepływu. Głównym celem pracy było opracowanie procedury walidacji uproszczonych sprzężonych modeli DEM-CFD ze względu na brak danych doswiadczalnych dla charakterystyk przepływu płynu w gęsto upakowanych granulatach w warunkach ekstremalnie wysokiego ciśnienia. Najpierw przeprowadzono serię symulacji numerycznych dla osrodka płynu z pełnym modelem 3D CFD. Wyniki tych symulacji zostały następnie wykorzystane do walidacji wyników numerycznych 2D uproszczonego sprzężonego modelu DEM-CFD w odniesieniu do prędkości, ciśnień, gęstości i szybkości przepływu. W obu podejściach uzyskano prawie takie same rozkłady ciśnienia i gęstości oraz natężenia przepływu masowego. Prędkość płynu była jednak inna ze względu na różne objętości płynu w obu ośrodkach. Wyniki symulacji numerycznych stanowią wiarygodny punkt odniesienia dla walidacji innych połączonych modeli 2D/3D DEM-CFD, które wykorzystują modele sieciowe.

Cytowania

  • 8

    CrossRef

  • 7

    Web of Science

  • 9

    Scopus

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
GRANULAR MATTER nr 24, strony 1 - 15,
ISSN: 1434-5021
Język:
angielski
Rok wydania:
2022
Opis bibliograficzny:
Abdi R., Krzaczek M., Tejchman-Konarzewski A.: Comparative study of high‑pressure fluid flow in densely packed granules using a 3D CFD model in a continuous medium and a simplified 2D DEM‑CFD approach. Granular Matter// GRANULAR MATTER -Vol. 24,iss. 1 (2022), s.1-15
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s10035-021-01179-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 111 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi