Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations

Abstrakt

Praca przedstawia badania dotyczące odpowiedzi immunologicznej owiec immunizowanych plazmidowym DNA kodującym antygen granul GRA7 Toxoplasma gondii w trzech różnych formulacjach adjuvanta. Sześćdziesiąt owiec było szczepionych domięśniowo z DNa plazmidów. Dwanaście otrzymało liposomową formę plazmidu pVAXIgGRA7, 12 formulację z Emulsigen P plazmidu pVAXIgGRA7 1 12 formulację z Emulsigen D plazmidu pVAXIgGRA7. Wszystkie zwierzęta były inokulowane dwukrotnie z 4 tygodniowym odstępem. Immunizacja owiec z plazmidami kodującymi GRA7 z różnymi formulacjami adjuvanta efektywnie stymulowała odpowiedź immunologiczną. Otrzymane wyniki wskazują, że domięśniowa immunizacja owiec z DNA szczepionką z adjuvantem liposomowym i Emulsigen D indukuje znaczącą odpowiedź immunologiczną przeciwko T. gondii.

Cytowania

  • 2 3

    CrossRef

  • 2 6

    Web of Science

  • 3 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EXPERIMENTAL PARASITOLOGY nr 124, strony 365 - 372,
ISSN: 0014-4894
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hiszczyńska-Sawicka E., Hong L., Boyu Xu J., Olędzka G., Kur J., Bickerstaffe R., Stankiewicz M.: Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations// EXPERIMENTAL PARASITOLOGY. -Vol. 124, nr. iss. 4 (2010), s.365-372
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.exppara.2009.11.015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi