Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations

Abstrakt

Praca przedstawia badania dotyczące odpowiedzi immunologicznej owiec immunizowanych plazmidowym DNA kodującym antygen granul GRA7 Toxoplasma gondii w trzech różnych formulacjach adjuvanta. Sześćdziesiąt owiec było szczepionych domięśniowo z DNa plazmidów. Dwanaście otrzymało liposomową formę plazmidu pVAXIgGRA7, 12 formulację z Emulsigen P plazmidu pVAXIgGRA7 1 12 formulację z Emulsigen D plazmidu pVAXIgGRA7. Wszystkie zwierzęta były inokulowane dwukrotnie z 4 tygodniowym odstępem. Immunizacja owiec z plazmidami kodującymi GRA7 z różnymi formulacjami adjuvanta efektywnie stymulowała odpowiedź immunologiczną. Otrzymane wyniki wskazują, że domięśniowa immunizacja owiec z DNA szczepionką z adjuvantem liposomowym i Emulsigen D indukuje znaczącą odpowiedź immunologiczną przeciwko T. gondii.

Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka, Li Hong, Janet Boyu Xu, Gabriela Olędzka, Józef Kur, Roy Bickerstaffe, Mirosław Stankiewicz. (2010). Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations, 124(iss. 4), 365-372.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
EXPERIMENTAL PARASITOLOGY nr 124, strony 365 - 372,
ISSN: 0014-4894
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hiszczyńska-Sawicka E., Hong L., Boyu Xu J., Olędzka G., Kur J., Bickerstaffe R., Stankiewicz M.: Comparison of immune response in sheep immunized with DNA vaccine encoding Toxoplasma gondii GRA7 antigen in different adjuvant formulations// EXPERIMENTAL PARASITOLOGY. -Vol. 124, nr. iss. 4 (2010), s.365-372

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi