Complixity results on open shop scheduling to minimize total cost of operations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Complixity results on open shop scheduling to minimize total cost of operations

Abstrakt

W pracy zaprezentowano serię rezultatów dotyczących złożoności obliczeniowejproblemu szeregowania w systemie otwartym z kryterium łącznego kosztu opera-cji. W ogólności problem jest NP-trudny nawet w przypadku 1-procesorowym.Dlatego zaprezentowano możliwie wiele przypadków szczególnych, które są wie-lomianowe. Są one funkcją długości operacji i struktury grafu konfliktów po-między zadaniami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Signs and Semiotic Systems nr 3, strony 84 - 91,
ISSN: 2155-5028
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Giaro K., Kubale M., Piwakowski K.: Complixity results on open shop scheduling to minimize total cost of operations// International Journal of Signs and Semiotic Systems. -Vol. 3., nr. 2 (2002), s.84-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi