Concrete-domain reasoning techniques in knowledge cartography - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Concrete-domain reasoning techniques in knowledge cartography

Abstrakt

Wiele zjawisk w świecie rzeczywistym opisujemy korzystając z liczb i symboli. W ramach naszej pracy jako punkt wyjścia traktujemy podejście kartograficzne opracowane na potrzeby wnioskowania z ontologii opartych na logice opisowej i pozwalające na efektywne przetwarzanie baz wiedzy zwierających dużą liczbę osobników. Niniejszy artykuł przedstawia rozszerzenie podejścia kartograficznego pozwalające na wnioskowanie z wartości symbolicznych, takich jak łańcuchy znaków i liczby. Proponowane rozszerzenie może być łatwo zastosowane w istniejących rozwiązaniach, gdyż w dużej mierze wykorzystuje mechanizmy już obecne w metodzie kartograficznej. Jednocześnie daje ono wystarczającą siłę do pokrycia wszystkich konstrukcji obecnych w języku DIG i może być rozszerzone w stronę obsługi bardziej ekspresywnych logik opisowych.Artykuł przedstawia szczegóły opracowanego rozszerzenia oraz przykłady użycia i porównuje je z metodami stosowanymi w innych systemach wnioskujących. Podsumowanie wskazuje możliwe kierunki dalszych prac.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Semantics Systems From Visions to Applications : Proceedings of the Semantics 2006, Vienna, Austria 28-30 November 2006 strony 127 - 138
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W.: Concrete-domain reasoning techniques in knowledge cartography// Semantics Systems From Visions to Applications : Proceedings of the Semantics 2006, Vienna, Austria 28-30 November 2006/ ed. eds: S. Schaffert, Y. Sure Vienna: Oesterreiche Computer Gesellschaft, 2006, s.127-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi