Cyfrowy system do pomiarów przebiegów niepożądanych w odbiornikach radiokomunikacyjnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Cyfrowy system do pomiarów przebiegów niepożądanych w odbiornikach radiokomunikacyjnych.

Abstrakt

Zaprezentowano sposób rozwiązywania funkcjonalnego cyfrowego systemu do pomiarów przebiegów niepożądanych na wyjściu odbiornika radiokomunikacyjnego. Omówiono zalety prezentowanego systemu pomiarowego w porównaniu z zalecanymi w odnośnych normach układami pomiarowymi. Podano wybrane wyniki pomiarów parametrów określających intensywność szumów i zakłóceń na wyjściu odbiornika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 49 - 52,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Korczak K., Spiralski L.: Cyfrowy system do pomiarów przebiegów niepożądanych w odbiornikach radiokomunikacyjnych. // Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 1 (2003), s.49-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi