Description logic based generator of data-centric applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Description logic based generator of data-centric applications

Abstrakt

The knowledge stored in Ontology Management Systems (OMS) that originally has the form of expressions, can be seen as a user application specification or as knowledge provided by an expert. The generator of applications discussed in this paper is defined as a program that automatically generates an application that meets a certain specification stored in OMS. It is shown that it is possible to build a user interface for data management with an algorithm that crawls over taxonomy inferred by the description logic reasoner. Finally, an example prototype of a medical application will be discussed to prove the feasibility of the proposed approach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne strony 83 - 90,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kapłański P.: Description logic based generator of data-centric applications// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -., nr. 18 (2010), s.83-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi