Design of electromagnetic shields for small electronic units. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Design of electromagnetic shields for small electronic units.

Abstrakt

Systemy elektroniczne, które przetwarzają informacje niejawną lub informację chronioną prawem, wymagają nie tylko jej szyfrowania, ale także zastosowania środków i metod minimalizacji ulotu elektromagnetycznego, jaki zawsze towarzyszy elektronicznemu przetwarzaniu informacji. Wymagania dotyczące tłumienia emisji promieniowanej i przewodzonej, w szczególności dotyczące przetwarzania i przesyłania informacji tajnej osiągają poziom co najmniej 72 dB w całym widmie od 10 kHz do kilku GHz. W prezentowanym artykule dyskutowana jest konstrukcja powłoki elektromagnetycznej spełniającej ww wymagania, przeznaczonej dla niewielkich urządzeń. Zaprojektowana powłoka jest wyposażona w szereg złącz ethernetowych i optycznych, diody typu LED, wyświetlacze ciekłokrystaliczne, klawiaturę, czytnik kart, a także zapewnia dostateczną wentylację. Zaprezentowano również wyniki pomiarów przeprowadzonych przez uprawnioną krajową jednostkę certyfikującą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Felendzer Z.: Design of electromagnetic shields for small electronic units.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi