Determinants of the Internationalization of Family Firms - a Structural Eqquation Modeling Analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinants of the Internationalization of Family Firms - a Structural Eqquation Modeling Analysis

Abstrakt

Currently, international behaviors of family businesses (FBs) attract a growing interest of researchers. In an increasingly competitive environment, numerous FBs are forced to expand into foreign markets in search for ways to survive or grow. The article is both theoretical and empirical. In the theoretical part it presents theoretical concepts of FBs internationalization, especially determinants for their going international. In empirical part, the study focuses on two particular internationalization determinants: the attitude of family firm towards internationalization and some aspects of the business environment. Methodology used in the paper is unique. Authors use a structural equation modeling (SEM) to explore how strong is a causal effect of the attitude to internationalization and of the business environment to internationalize a firm. The results of the survey are presented on the sample of 216 firms, including 88 FBs (were investigated with the use of a survey questionnaire).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr 15, strony 11 - 30,
ISSN: 1733-2486
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N., Olczyk M.: Determinants of the Internationalization of Family Firms - a Structural Eqquation Modeling Analysis// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. 15., nr. 7, cz.II (2015), s.11-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi