Dielectric properties of zinc phthalocyanine thin films: effect of annealing in air and in N2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dielectric properties of zinc phthalocyanine thin films: effect of annealing in air and in N2

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki badań wpływu atmosfery, w szczególności tlenu i wilgotności, na dielektryczne widma cienkich warstw ftalocyjaniny cynku zaopatrzonych w elektrody palczaste oraz wpływu wygrzewania w suchym azocie lub w powietrzu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jarosz G., Quinn P., Stephan N., Brehmer L.: Dielectric properties of zinc phthalocyanine thin films: effect of annealing in air and in N2// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi