Dion desorption from condensed CD4, C2D2, C2D4, C2D6 ans C2D8 moleculesinduced by electron impact. Radiation. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dion desorption from condensed CD4, C2D2, C2D4, C2D6 ans C2D8 moleculesinduced by electron impact. Radiation.

Abstrakt

Zmierzono wydajność desorpcji jonu D-z deuteryzowanych węglowodorów. Desorpcja jest stymulowana wiązką elektronów w zakresie energii od 0 do 20 eV.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY nr 68, strony 215 - 219,
ISSN: 0969-806X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Możejko P., Parenteau L., Bass A., Sanche L.: Dion desorption from condensed CD4, C2D2, C2D4, C2D6 ans C2D8 moleculesinduced by electron impact. Radiation. // RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. -Vol. 68., (2003), s.215-219
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi