Dobór kształtu widma sygnału UWB IR do aktualnego stanu zajętości widma elektromagnetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór kształtu widma sygnału UWB IR do aktualnego stanu zajętości widma elektromagnetycznego

Abstrakt

Referat przedstawia praktyczne zasady stosowania metod modyfikacji widma sygnału radia impulsowego do poprawy warunków międzysystemowej kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowano przykład doboru kryteriów zmian widma UWB do rzeczywistego stanu zajętości widma elektromagnetycznego występującego na terenie trójmiasta.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 397 - 400,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sadowski J., Katulski R.: Dobór kształtu widma sygnału UWB IR do aktualnego stanu zajętości widma elektromagnetycznego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 6 (2010), s.397-400
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi