Dobór wzmocnień rozszerzonego obserwatora prędkości na podstawie rozkładu biegunów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór wzmocnień rozszerzonego obserwatora prędkości na podstawie rozkładu biegunów

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z odtwarzaniem zmiennych stanu silnika indukcyjnego z wykorzystaniem obserwatora prędkości opartego na rozszerzonym modelu maszyny. Zaproponowano zlinearyzowany układ równań opisujący dynamikę błędów odtwarzania zmiennych stanu. Wykorzystano wartości własne macierzy stanu równań błędu do określenia jakości pracy obserwatora. Do doboru wzmocnień obserwatora zastosowano algorytm ewolucyjny. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych oraz wykazano zależność pomiędzy rozkładem biegunów a rzeczywistymi właściwościami obserwatora prędkości.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z., Wachowiak D.: Dobór wzmocnień rozszerzonego obserwatora prędkości na podstawie rozkładu biegunów// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 11 (2013),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi