Drenaż pionowy zapory ziemnej w Żurze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Drenaż pionowy zapory ziemnej w Żurze

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne drenażu pionowego w podstawie skarpy odpowietrznej zapory ziemnej w Żurze. Zastosowano tu zespoł studni odwadniających. Przedstawiono wyniki obserwacji piezometrycznych, które wskazują na poprawę warunków wodno-gruntowych w zaporze.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 621 - 623,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szudek W., Sterpejkowicz-Wersocki W.: Drenaż pionowy zapory ziemnej w Żurze// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 5 (2010), s.621-623
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi