Dyspersja wzdłużna cząstek ciała stałego w odwrotnej warstwie fluidalnej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dyspersja wzdłużna cząstek ciała stałego w odwrotnej warstwie fluidalnej.

Abstrakt

Badano rozkład osiowy cząstek ciała stałego w warstwie fluidalnej utworzonej z cząstek stałych o gęstości mniejszej od gęstości cieczy. Bazując na modelu sedymentacyjno-dyspersyjnym ruchu cząstek stałych, opracowano model matematyczny pozwalający na przewidywanie rozkładu cząstek wzdłuż wysokości warstwy fluidalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 91 - 92,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Kumazawa H.: Dyspersja wzdłużna cząstek ciała stałego w odwrotnej warstwie fluidalnej.// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 5 (2003), s.91-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi