Fazy stacjonarne na bazie pochodnych kaliksarenów : nowy typ wypełnień do HPLC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fazy stacjonarne na bazie pochodnych kaliksarenów : nowy typ wypełnień do HPLC

Abstrakt

Praca przeglądowa przedstawia dotychczasowe metody syntezy faz stacjonarnych na bazie pochodnych kaliksarenów chemicznie związanych z żelem krzemionkowym. podsumowano zastosowanie tych faz w rozdzielaniu szeregu klas związków organicznych i nieorganicznych metodą Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej HPLC.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 16 - 19,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Śliwka-Kaszyńska M.: Fazy stacjonarne na bazie pochodnych kaliksarenów : nowy typ wypełnień do HPLC// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr. 2 (2009), s.16-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi