FINANSOWANIE ODNOWY ZABYTKÓW W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU POMOCY UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

FINANSOWANIE ODNOWY ZABYTKÓW W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU POMOCY UE

Abstrakt

Rola zabytków w gospodarce rynkowej jest dwojaka. Z jednej strony budują tożsamość narodową i pełnią funkcje społeczne, a z drugiej – stanowią produkt rynkowy, który wspiera rozwój regionalny pod względem atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej. Polskie zabytki nieruchome mogą być wykorzystywane do budowy przewagi konkurencyjnej kraju, jednak z uwagi na ich zły stan techniczny, wymagają nieustannych prac konserwatorskich. Dlatego też ochrona zabytków i jej finansowanie powinny stanowić jednej z istotnych celów strategicznych władz administracyjnych różnego szczebla. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich zaprezentowano problem ochron zabytków z formalno – prawnego punktu widzenia. Druga część została poświęcona stanowi zachowania zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce. Trzecia część dotyczy różnorodnych źródeł finansowania ich ochrony, wraz z analizą zmian i perspektywą dostępu w odniesieniu do funduszy UE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OCHRONA ZABYTKÓW strony 59 - 74,
ISSN: 0029-8247
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: FINANSOWANIE ODNOWY ZABYTKÓW W POLSCE PRZY WYKORZYSTANIU POMOCY UE// OCHRONA ZABYTKÓW. -., nr. 3-4 (2012), s.59-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi