Flow Control Algorithm for UMTS HSDPA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Flow Control Algorithm for UMTS HSDPA

Abstrakt

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) jest istotnym etapem ewolucji systemu UMTS. Pozwala na transmisję do użytkownika z prędkością dochodzącą do 14.4 Mbit/s; aby to umożliwić, wprowadzono w wersji 5 UMTS szereg nowych mechanizmów w warstwie fizycznej oraz MAC. W tej pracy przedstawiono szczegółową analizę jednego z nowych mechanizmów - algorytmu kontroli natężenia ruchu między MAC-hs i MAC-d. Zaproponowano nowy, efektywny algorytm, którego działanie zostało zweryfikowane symulacyjnie. Przedstawiono również szereg wytycznych dotyczących prawidłowej konfiguracji HSDPA

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Matusz P., Woźniak J.: Flow Control Algorithm for UMTS HSDPA // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi