Fotodachówka z systemem chłodzenia jako hybrydowy panel fotowoltaiczny – badania eksperymentalne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotodachówka z systemem chłodzenia jako hybrydowy panel fotowoltaiczny – badania eksperymentalne

Abstrakt

Panel fotowoltaiczny w formie dachówki, zbudowany z monokrystalicznych ogniw krzemowych, może tworzyć system solarny dla budownictwa, określany jako technologia Building-Integrated Photovoltaic (BIPV). Ze względu na spadek sprawności elektrycznej ogniw fotowoltaicznych wraz ze wzrostem temperatury pracy, poszukuje się metod ich skutecznego chłodzenia. Pozyskane w ten sposób ciepło można dodatkowo wykorzystać w innych procesach, np. dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego lub budownictwa użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wyniki własnych badań z udziałem fotowoltaicznej dachówki chłodzonej powietrzem, stanowiącej hybrydowy panel fotowoltaiczny. Zaprezentowano stanowisko badawcze, wyposażone w symulator promieniowania słonecznego, oraz metodykę prowadzenia badań eksperymentalnych. Dokonano oceny wpływu warunków chłodzenia na temperaturę pracy dachówki oraz jej parametry elektryczne. W zakresie badań cieplnych, oszacowano gęstość pozyskanego strumienia ciepła, przy wydatkach objętościowych powietrza 1 i 4 m3/h, przepływającego w kanałach o wysokości 25 oraz 51 mm. Chłodzenie panelu fotowoltaicznego skutkowało maksymalnym wzrostem sprawności elektrycznej o 12,6%, a uzyskana całkowita sprawność konwersji promieniowania przekroczyła 32%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Wajs J., Gołąbek A.: Fotodachówka z systemem chłodzenia jako hybrydowy panel fotowoltaiczny – badania eksperymentalne// Współczesne zagadnienia termodynamiki/ : , 2020, s.255-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi