Frameworks for uncertainly representation in risk assessments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Frameworks for uncertainly representation in risk assessments

Abstrakt

Artykuł dotyczy wybranych zagadnień związanych z niepewnością w ilościowych obliczeniach analizy ryzyka. Problem ten stał się bardzo istotny, ponieważ wystąpiły wymagania w określaniu niepewności w procedurach obliczeń ryzyka.Dyskutuje się potencjalne źródła niepewności oraz dokonuje przeglądu teoretycznych ram do modelowania niepewności. Dla złożonych systemów ryzyka proponuje się obliczenia przedziałowo (rozmyto) probabilistyczne, oparte o teorię możliwości

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
KONBIN 2003 - Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment strony 283 - 290
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Kwiesielewicz M.: Frameworks for uncertainly representation in risk assessments// KONBIN 2003 - Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment/ ed. A. Blokus, A. Bodzioch, T.Piotrowski, A. Wiertel, B. Ząbkowicz : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2003, s.283-290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi