Franssen J.-M., Real P.V.: Fire Design of Steel Structures. ECCS, Ernst&Sohn, Berlin 2010 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Franssen J.-M., Real P.V.: Fire Design of Steel Structures. ECCS, Ernst&Sohn, Berlin 2010

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 655 - 655,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cywiński Z.: Franssen J.-M., Real P.V.: Fire Design of Steel Structures. ECCS, Ernst&Sohn, Berlin 2010// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 5 (2010), s.655-655
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi