Hardware realization of shadow detection algorithm in FPGA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hardware realization of shadow detection algorithm in FPGA

Abstrakt

W referacie opisano problem detekcji cieni w sekwencjach wideo. Na podstawie metod znanych z literatury opracowano algorytm detekcji cieni, działający w czasie rzeczywistym i przeznaczony do realizacji sprzętowej w układzie FPGA. Algorytmy zostały przetestowane i porównane w środowisku MATLAB. Za pomocą języka VHDL zrealizowano system detekcji cieni wykorzystujący opracowany algorytm i zaimplementowano go w układzie Virtex-4. Został on przetestowany pod względem wydajności, zużytych zasobów i poboru mocy. Przedstawiono także rezultaty pracy systemu, możliwe jego dalsze ulepszenia oraz wnioski.The paper describes the problem of shadow detection in video sequences. Based on the methods known from the literature, a novel shadow detection algorithm has been developed, working in real-time and intended for hardware implementation in FPGA. The algorithm has been tested and compared to the existing ones in the MATLAB environment. The shadow detection system has been implemented in Virtex-4 FPGA using VHDL language. This system has been tested with respect to efficiency, utilized hardware resources and power consumption. The results from the running system, the conclusions and the possibilities of further improvement of the designed system are presented.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 18, strony 391 - 396,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Musiał M., Dybek D., Wójcikowski M.: Hardware realization of shadow detection algorithm in FPGA// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 18., (2010), s.391-396
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi