Hierarchical influence diagrams for incorporating human and organizational factors in risk assessment of hazardous industrial systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hierarchical influence diagrams for incorporating human and organizational factors in risk assessment of hazardous industrial systems

Abstrakt

Artykuł dotyczy podstawowych zagadnień związanych z czynnikami organizacyjnymi i ludzkim w analizie ryzyka złożonych systemów przemysłowych. Analizuje się podobieństwa i różnice pomiędzy hierarchicznymi diagramami wpływu i hierarchicznym procesem analizy decyzyjnej i na tej podstawie proponuje się uogólnione podejście do rozważanej analizy decyzyjnej uwzględniające dane rozmyte.

Kazimierz Kosmowski, Mirosław Kwiesielewicz. (2002). Hierarchical influence diagrams for incorporating human and organizational factors in risk assessment of hazardous industrial systems, 7, 1-10.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Risk, Decision and Policy nr 7, strony 1 - 10,
ISSN: 1357-5309
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Kwiesielewicz M.: Hierarchical influence diagrams for incorporating human and organizational factors in risk assessment of hazardous industrial systems// Risk, Decision and Policy. -Vol. 7., (2002), s.1-10

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi